ARVOMME

Sadun maailma – Lapsen maailma

Sadut ovat tärkeä osa lapsen elämää. Satumaailman opetukset ja tarinat ovat osa myös päiväkodin arkea. Satujen avulla lapsille voidaan opettaa mm. tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Samalla lapsen mielikuvitus sekä sanavarasto laajenee. Piccolon toiminnassa korostuu tarinallisuus ja luovat menetelmät. Toteutamme mm. sadutus- ja teatterihetkiä. Piccolossa on mahdollisuus osallistua myös Teatteri Soittorasian muskariin.

Kiireettömyys ja läsnäolo

Kiireetön ilmapiiri ja aito läsnäolo ovat toimintamme peruspilareita ja niihin panostamme. Toimimme pienryhmissä. Meillä ei juosta tukka putkella, vaan mieluummin rennolla asenteella. Jokaisella lapsella on oikeus tulla aidosti kohdatuksi hänen yksilöllisyyttään kunnioittaen ja arvostaen. Työntekijämme ovat töissä lapsia varten. Lämmin syli on aina tarjolla.

Minä ja meidän yhteisömme

Moninaisuuden myönteinen kohtaaminen on tärkeä osa Piccolon toimintaa. Piccolossa on lapsia mm. eri kieli- ja kulttuuritaustoista. Toiminnassa korostuukin monikielisyyden näkyväksi tekeminen ja lasten kielellisen kehityksen tukeminen. Lapsia rohkaistaan tutustumaan eri kieliin ja kulttuureihin sekä tuetaan oman kulttuuri-identiteetin rakentamisessa. Lapsia ohjataan myös ystävällisyyteen ja hyviin tapoihin.

Maailma minussa – minä maailmassa

Meille piccololaisille on tärkeää auttaa lapsia ymmärtämään osansa ympäröivässä maailmassa ja arvostamaan luontoa. Teemme yhteistyötä eri tahojen kanssa, vierailemme lähialueen leikkipuistoissa ja teemme retkiä. Matkaamme tarinoissa mm. kierrätysajattelun maailmaan ja nautimme kasvispainotteisen lounaan. Hyvä vuorovaikutus kotiväen kanssa on myös tärkeässä roolissa osana toimintaamme.